Blas Math Blend

Blas Math. Creididh sinn gu bheil a’ bhadse bheag seo, air a ròstadh gu h-ionadail, na mheasgachadh àraid do chofaidh araidh air an ainm. An dòchas gun còrd na blasas suaicheanta ribh!
Blas Math means "good flavour" in Scottish Gaelic. This small batch, locally roasted, special blend coffee truly reflects its name! Savour and enjoy!
 
Clear